PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

mail : helena.kalabova@seznam.cz

telefon : 607 567 150Vzdělání, výcvik, oprávnění

1996-01 FTVS UK Praha, orientace na tělesné postižení a etopedii

2002 FTVS UK Praha, státní rigorózní zkouška, filosofie a psychologie, rigorózní práce se zaměřením na problematiku epimelei a tělesnění

2002-05 Pražská psychoterapeutická fakulta, závěrečná práce: pohled na nemoc a daseinsanalýza

2007 PedF UK Praha, katedra filosofie, doktorské studium, disertační práce zaměřena na problematiku fenomenologie nemoci

Praxe

2016 - dosud, PedF UK Praha, Katedra OV a filosofie

2010 - dosud, TUL, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií, odborný asistent s vědeckou hodností
1998 - dosud, privátní praxe: psychoterapie, kinezioterapie, léčba bolesti

1996 2007, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec

1990 - 1998, Preciosa a.s.,rehabilitace, vedoucí zařízení

1985 - 1989, MěNV Semily - vedoucí zdravotně sociálního odboru
1981 - 1985, Nemocnice Semily, chirurgické oddělení

Specializační výcviky

2013 Mediačn a prezentační techniky s prvky NLP

2012-13 Výcvik v systemickém neurolingvistickém programování

2012 Výcvik systemického kaučování s prvky NLP

2008 -13 Výcvik v dasainsanalytické psychoterapii, supervize

2010- 11 Supervize-Balintonská skupina, v rámci výcviku v dasain.terapii

2008- 9 Sayberook Graduale Schoul - Psychospirituální krize jako nová diagnostická kategorie

2007 - 2009 C.E.D.H. Centre d Enseignement et de Développement de l Homéopateia - výcvik2007 Evropská škola biodynamické psychologie - základní výcvik
2006 - 2008 Česká grafologická komora- grafologie a psychologie písma
2001 - 2003 Internation SUJOK acupunctur association, výcvik
1997 - 2000 Forum Vitalit - Body Work výcvik
1995 - 1997 Česká společnost J.E. Purkyně - techniky myosk. medicína
1982 - 1984 IDVPZ - atestační studium

Pedagogická činnost

TU Liberec, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky.

Aktivity související s příslušným pedagogickým zaměřením

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Vítkova 10/241, Praha 8

Akademie vězeňské služby ČR, Stráž pod Ralskem

Vedení studentů pregraduálního studia, vedení závěrečných prací

IVPP s.r.o. - Integrované vzdělávání pomáhajících profesí (jednatelka společnosti, pedagog)

Mgr. Michaela Černá

mail : michaela@kalabova.cz

telefon : 604 954 743


Vzdělání

1995-1999 Gymnázium Turnov

1999-2000 Státní jazyková škola v Liberci, dvousemestrální studium anglického jazyka

2000-2001 Vyšší odborná škola v Teplicích - obor fyzioterapie

2001-2006 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu - obor fyzioterapie, zakončení v říjnu 2006 s titulem magistr v oboru fyzioterapie

2019-2021 IVPP - MBA v pomáhajících profesích

Praxe

05-06/2001 Vojenské lázně v Teplicích
07/2002 Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch
08/2003 Krajská nemocnice Liberec - ortopedické a interní oddělení

06/2004 Centrum Paraple

07/2004 Krajská nemocnice Liberec - traumatologické oddělení a spinální jednotka

08/2005 Soukromá ordinace léčby bolesti - Liberec

06/2005 Monada, s.r.o.
01/2005-03/2009 Rehaland, s.r.o.
Soukromá ordinace Liberec 04/2009 - součastnost


Kurzy

DNS - dynamická neuromuskulárn stabilizace ( dle Prof. Koláře)

Bazální programy a podprogramy (dle J. Čápové)

Metoda dle Ludmily Mojžíšové (PhDr. Jarmila Novotná)

Synergická reflexní terapie (Renata Vodičková DiS.)

Reflexní terapie na ploskách nohou (Hanne Marquardt)

Stabilizace páteře (PhDr.Helena Hermachová)

Lávové kameny